تبلیغات
اسماعیلیه نیوز - مهارت های مناظره/ استاد توحیدی
پایگاهی برای شناخت مذاهب اسلامی با رویکردی تقریبی
مهارت های مناظره/ استاد توحیدی
یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 03:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر786 | ( نظرات )

مناظره یک مهارت است که آداب مناظره را باید بلد باشی و بعد هم تمرین کنی تا بتوانی از آن استفاده کنی. مثل رانندگی است که صرف دانستن فایده ندارد، باید کار عملی انجام شود. مثل کشتی است که برخی از اوقات کسی که زور بازوی بیشتری دارد از کسی که مهارت بیشتری دارد، ولی زور کمتری دارد شکست می خورد. برای همین است که برای مناظره باید تمرین فراوانی انجام گیرد. زیرا وقتی دشمن به این سلاح مسلح شده است، ما هم باید این فن را فراگیریم، زیرا اگر نتوانیم از عقایدمان دفاع کنیم، مردم در دینشان سست می شوند و بر همین اساس است که اهل بیت هم مناظره داشتند.

هند و پاکستان و عربستان بعد از انقلاب در فن مناظره خیلی کار کرده اند. وهابی ها کتابها و پایان نامه های زیادی در این رابطه نگاشته اند. کتابهای زیادی در رابطه با مناظره چاپ کردند. یکی از القاب رسمی در بین علمای پاکستان «مناظر» است که این لقب را برای برخی بکار می برند. در هند هم همینطور است که کتابهایی در حوزه های علمیه آنجا برای مناظره تدریس می شود. بنابراین ما هم باید مناظره را بلد باشیم.

استاد توحیدی برخی از مهارت های مناظره به این شکل بیان کردند:

1.دلیل خواستن از مدعی: غالبا وقتی دو نفر با هم بحث می کنند، یکی مدعی است و یکی منکر که هر کس ادعا دارد باید دلیل اقامه کند.

2.انتخاب موضوع تهاجمی: در مناظره باید موضوع تهاجمی انتخاب کرد زیرا تهاجم تخریب کردن است و تخریب خیلی راحت تر از ساختن است. مثل عدالت صحابه که خصم باید اثبات کند. یا بر خلافت خلفا باید دلیل بیاورد.

3.استفاده از جواب های نقضی همراه حلی و یا حتی قبل از جواب حلی: همیشه در مناظره، ابتدا جواب نقضی بدهید، زیرا جواب نقضی توپ را در زمین مقابل می اندازد و او هم باید پاسخ دهد و جواب نقضی زمینه ساز جواب حلی است. مثال: در جنگ صفین عمار کشته شد و سخن پیچید که معاویه به ناحق است، زیرا پیامبر فرموده که عمار را گروهی باقی می کشند. سپاه معاویه سست شدند، خبر به عمر و عاص رسید و چاره ای کرد و گفت عمار را ما نکشتیم، بلکه علی کشت، زیرا علی او را به جنگ آورده است. از این سخن عمرو عاص سپاه معاویه نیرو گرفت و در دل سپاهیان حضرت علی شک و تردید به وجود آمد. خبر به حضرت علی رسید. حضرت با یک جواب نقضی قضیه را فیصله دارد. حضرت فرمود: اگر اینگونه است و ما قاتل عمار هستیم پس حمزه سید الشهدا هم به دست پیامبر کشته شد چون پیامبر او را به جنگ آورده بود.

4. اکتفا به یک جواب قوی: در مناظره باید به حداقل کفایت کرد و دلایل مختلف ارائه نکرد، زیرا وقتی زیاد دلیل ارائه می کنی، باعث می شود که طرف مقابل بعدا از همین صحبت های تو استفاده می کند و یا وقت کم می آوری و به همه صحبتهایت نمی رسی.

5.پاسخ به تمام اشکالات وارده: باید وقت را به گونه ای تنظیم کنیم که بتوانیم به همه اشکالات پاسخ دهیم زیرا اگر به همه اشکالات پاسخ ندهیم. اشکال مطرح شده، ولی پاسخ داده نشده است.

6.اقرار غافل گیرانه از خصم: گاهی از اوقات در مناظره، طرف مقابل سعی می کند که از حرف های او به نفع شما استفاده نشود. اگر می خواهیم از سخنان خصم استفاده کنیم باید به گونه ای اظهار کنیم که می خواهیم از طرف مقابل سخن او استفاده کنیم. در مناظره ای که امام رضا با علمای 5 دین برگزار شد در یک وقت کوتاه مناظره کردند و بر همه غالب شدند. امام رضا در مناظره با عالمان مسیحی ابتدا شروع به تمجید از حضرت عیسی کردند و آنها خوشحال شدند و بعد حضرت فرمود فقط یک مشکل داشت و آن اینکه ایشان عبادت کم می کردند. تا این سخن را امام فرمودند که مسیحیان صدایشان بلند شد و گفتند عیس کم عبادت می کرد! و...  حضرت بعد فرمود: اگر عیسی خودش خدا بود چه کسی را عبادت می کرد؟ در اینجا بود که اینها غافلگیر شدند و حضرت غیر مستقیم این اعتراف را از آنها گرفتند.

7.تفره روی از مباحث نامناسب و مضر: یکی از مسائل مهم در مناظره این است که مهار خود را به طرف مقابل ندهید. باید ما زمام بحث را در دست بگیریم و اگر بحثی را مطرح کرد که به مصلحت نیست هر کاری که کرد وارد آن بحث نشویم. یکی از راهها این است که در ابتدا موضوع را انتخاب کنیم و وقتی بحث می خواهد به جاهای دیگری کشیده شود بگوییم که قرار نبود این بحث مطرح شود. مثلا اگر در عربستان مناظره می کنی و خصم از بحث مناظره شما را می خواهد به بحث لعن صحابه  بکشاند که در اینجا نباید به هیچ وجه وارد چنین بحثی شوی. زیرا اگر شما وارد این گونه مباحث شوی او فقط در صدد است که به شما آسیب بزند. که مناظره امام موسی بن جعفر در این مورد خواندنی است که شخصی خواست با طرح این سوال که آیا عباس عموی پیامبر برتر است یا علی افضل است در نزد خلیفه عباسی باعث صدمه زدن بر امام شود که حضرت فرمود اگر عباس افضل است افتخاری برای علی است و اگر علی افضل باشد افتخاری برای عباس است.

8.جلوگیری از طفره روی خصم: باید مراقبت کنیم که خصم از موضوع خارج نشود. یا با سوالات بی جهت بحث را به حاشیه نکشاند.

9.تأکید بر نقطه ضعف خصم: اگر دیدید که خصم در جایی گیر کرده است در همان بحث تأکید کنید

10.منع دخالت دیگران: باید از دخالت دیگران جلوگیری کرد همچنین از دخالت مجری نیز باید جلوگیری کرد.

11.استفاده از روش ارسطویی: آنچه را که از طرف مقابل می خواهیم که اقرار کند به گونه ای آن قدر سوال را مطرح کنیم که از دهان خودش خارج شود و خودش بر علیه خودش اقرار کند. مثلا اگر بحث عدالت صحابه است به گونه ای سوال ها را مطرح کنی که خودش به عدم عدالت همه صحابه اعتراف کند. مثلا بگویی: قذف یا گناه کبیره هست یا خیر؟ اگر کسی چنین گناهی مرتکب شود، عدالت دارد یا خیر؟ آیا در زمان پیامبر به همسر پیامبر چنین نسبتی دادند؟ آیا مسلمانان و صحابه نسبت دادند یا کفار؟ آیا قرآن نفرموده است که قذف کفر است؟ آیا حرف این گونه از صحابه راست بود یا دروغ؟ اگر بگوید راست است که به همسر پیامبر نسبت داده است و اگر بگوید دروغ است مجبور می شود که اعتراف کند برخی از صحابه عادل نبودند.

12.صولت شکنی (تیزی اشکال خصم را گرفتن): اول آرای موافقان خودمان را از طرف مقابل هم نقل کنیم. مثلا در بحث متعه نسا بگوییم اینگونه نیست که فقط شیعه چنین اعتقادی داشته باشد بلکه برخی از بزرگان صحابه مثل ابن عباس هم چنین اعتقادی داشته است و یا برخی از بزرگان در قرون مختلف چنین اعتقادی داشته اند یا مثلا در بحث مسح رجلین بگوییم اینگونه نیست که فقط شیعه چنین اعتقادی داشته باشد بلکه بزرگان علمای اهل سنت نیز چنین اعتقادی داشته اند و در میان امت اسلامی چهار دیدگاه وجود دارد که فخر رازی به چهار قول اشاره کرده است. این سخن باعث می شود که ابتدا بحث را شل می کنیم و تصور خصم را درهم می شکنیم که اینگونه نیست که شما تصور می کنی که همه اهل سنت اجماع بر حرمت مسح یا متعه دارند.

13.تفکیک میان سوالات درهم تنیده و منجمده: گاهی در مناظره شخص چیزهایی به هم می بافد که ضمن آن چند اشکال به شما کرده است و شما که می خواهی جواب دهی باید ابتدا جواب ها را از هم تفکیک کنی و سخن خصم را به صورت تفکیک شده بیان کنی

14.تکرار سخن خصم و اعتراف گیری نسبت به فهمیدن سخنان او: ابتدا اشکال خصم را بیان کنی و اعتراف از خصم بگیری. زیرا در غیر این صورت گاهی صحبت می کنی و بعد خصم می گوید منظور من این نبود.

15.تفکیک میان مخاطب های لجوج و مخاطب های حق جو و منصف: باید ببینیم طرف مقابل ما چه کسی است زیرا طرز مناظره با هر کدام فرق می کند. اگر طرف مقابل دنبال حق است باید به گونه ای سخن بگوییم که او شرمنده نشود و جواب را نرم و محترمانه بگوییم و وقتی دیدیم که جواب ندارد از آن بگذریم و وارد بحث بعدی شویم. اما اگر شخص مقابل مخاصم و لجباز است باید در نقاطی که گیر می کند استقامت کرد و او را در مقابل دیگران شرمنده کرد تا دیگران فریب این افراد را نخورند.

16.حفظ خونسردی در مناظره: برخی عمدا در مناظره به گونه ای سخن می گویند که طرف مقابل ناراحت شود و فحاشی کند و بعد از او به نفع خودشان استفاده کنند. همچنین فحاشی باعث می شود که سخنش را فراموش کند.

 


مرتبط با: مناظره ,

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
موضوعات
نویسندگان
برچسب ها
توحید از دیدگاه اسماعیلیه , رهبر دروزیان در زمان حاضر , اسماعیلیان هند , وهابیت , فضایل امیر المومنین علی علیه السلام , مکتب القرآن , ارتباط آقاخان اول با انگلیسی ها , مذهب دروزیان , یهودی سازی فلسطین , سید مصطفی حسینی طباطبائی , اهل سنت , داعش , علت تفاوت نماز خواند شیعیان با اهل سنت , اسماعیلیه در خاورمیانه , ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده , اسماعیلیان قهستان , عبدالله میمون , فلسطین , آیا امام اسماعیلیان دارای ویژگی امامت است؟ , بشهت وجهنم از دیدگاه ناصر خسرو , زکریا الجابر , جهاد در فریضه غائبه , حدیث منزلت , مهدویت از دیدگاه اسماعیلیه , تاویل از دیدگاه ناصر خسرو , مبارزه امام علی در خیبر , ابو یعقوب سجستانی , خوجه های اثنی عشری , ارتباط القاعده با آمریکا , سید ابوالفضل برقعه ای , انگشتر بخشی حضرت علی علیه السلام , الهم صل علی محمد و علی آل محمد , درود شریف , ابن تیمیه ناصبی , قیامت از دیدگاه نزاریان , احتجاجات امیر المومنین بر حقانیت خودش , رحیم پور/شیعه واقعی درد دین دارد , عزاداری+اسماعیلیه , دکتر عصام العماد شیعه مستبصر , صلوات , اسماعیلیه خالصه , آیت الله جوادی آملی-زیارت عاشورا , مروری بر زندگی حسن صباح , بدعت , کودک عربستانی , شیعه وانشعابات آن , امامت از دیدگاه اسماعیلیه , حج در اعتقادات اسماعیلیه , جن از دیدگاه داعی ابن ولید , معاد جسمانی ,
لینک دوستان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت